Delight AV Performance

Conceptual

Ahmet Said Kaplan, Alican Okan, 2018

Audio Visual Performance, Digital LED Screen + Light Sculpture + Sonic Experience

Delight is an audiovisual performance as an ode to the journey of light and how it can surround us from 2nd dimension to 3rd. This audiovisual performance is trying to bend the realities of human eye and immersify the experience with collaboration of sound. These two light and audio wave forms work in harmony to create the connection between dimension, space & light.

Show will be performed by Ahmet Said Kaplan from DECOL and Alican Okan from AudioFil that will be driven with audio&visual realtime algorithms. Image on the screen will have its 3D form by the help of beams of light that will make the light have a journey between screen and reality to surround the audience and create an immersive experience.

Team:
Production: DECOL
Management: Nebi Cihan Çankaya
Content Support: Amir Ahmadoghlu

Konsept

Ahmet Said Kaplan, Alican Okan, 2018,

Görsel İşitsel Performans, Digital LED Screen + Light Sculpture + Sonic Experience

Delight, ışığın 2 boyuttan 3.boyuta yolculuğunu ve bizi nasıl çevrelediğini anlatacak bir performans olacaktır. AudioVisual olacak bu performans insan gözünün algılayış şekilini sesin de katılımı ile seyirciyi cevreliyecek bir deneyim yaratmayı hedefliyor. Bu iki ayrı dalga formu biradada çalışarak boyut mekan ve ışık arasında yeni bir bağlantı kuracaktır. DECOL ‘den Ahmet Said Kaplan ve AudioFİL’den de Alican Okan’ın gerçek zamanlı algoritmalar kullanarak yaratacağı bu eserde led ekranın ışıkları çerçevenin dışına taşarak ışık spotlarının yardımı ile 3 Boyutlu bir yapı kazanacak seyirciyi içine alan bir performans ortaya çıkaracaktır

Team:
Produksiyon: DECOL
Menejer: Nebi Cihan Çankaya
İçerik destek: Amir Ahmadoghlu

DECOL

ISTANBUL: 19 Mayıs Mh. Yıldız Sk. STFA Blokları No:19 Kadıköy
+90 216 380 06 89

DUBAI: Silicon Oasis, Dubai, UAE
- Edmosh Studio -
+971 52 972 1041

BERLIN: Lohmühlenstraße 65, 12435 Berlin
- 3dots -
+49 176 811 08 470

Contact Us
info@decol.tv

© Copyright 2023 DECOL. All Rights Reserved.